– Har du modet att styra ditt liv från ditt hjärta, från din sanning?

Under en inomhusklättring 2011 föll jag 11 m och bröt ryggen. Dömd till ett liv i rullstol fick jag omvärdera mitt liv men också vikten av att jag själv sätter mina egna begränsningar och tar ansvar för mitt eget liv. Min resa har lärt mig att det inte bara är möjligt att gå igenom svåra förändringar utan även att växa på vägen. Nöjer du dig med att överleva eller lever du livet fullt ut? Det krävs ett stort mått mod för att växa och valet är ditt!

Föreläsningar

Inspiration, motivation och glädje

Ni får följa med på min resa som går från en kamp för att försöka att återta det jag förlorat, till en djupgående acceptans av att leva livet som det är. Jag bjuder på mina lärdomar i att möta förändring och hur det går att hitta motivation längst vägen även på de mörkaste platser.
Med föreläsningen vill jag:

  • Ge min upplevelse vad som hände när livet tog stopp och hur jag fick omvärdera min väg
  • Ge insikter till att förstå och möta förändring och dess olika faser
  • Tala om vikten kring acceptans, sårbarhet och närvaro
  • Visa på hur vi kan arbeta aktivt för att ändra vårt medvetande och öka vårt välmående
  • Tala om modet som krävs i att möta vårt eget mörker utan att bli uppslukade av det

”Att se Olof på scenen berätta om sin olycka och vägen tillbaka till livet påverkade mig starkt. Olof har en närvaro som är sällsynt och budskapet han levererar är mycket viktigt, nämligen låt inte din rädsla styra ditt liv.”

– Jesper Mårtensson, Business Developer, Erik Selin Fastigheter Group

”Inspirerande och imponerande med hans sätt att ta sig an problem och se möjligheter istället för hinder!”

– Ivan Persson, PRO Blentarp

”Olof tar med lyssnaren på en resa genom hans liv som beskrivs på ett passionerat och innerligt sätt som verkligen berör. Han visar på hur man kan resa sig och hitta tillbaka trots svåra motgångar i livet.”  

– Joakim Lindström, Skåneidrotten

Vi har med Olofs hjälp fått syn på fällor och fallgropar i vårt arbetssätt, men med hans hjälp har vi vänt svårigheter till ljuspunkter. Mina medarbetare har fått en ny syn på hur olika vi är men ändå så lika. Vi har fått stöttning på vägen i vårt arbete att synliggöra och förbättra våra arbetslag och genom vår process och vårt fortsatta arbete har vi gått från en spretig organisation till en förskola med Vi-känsla.”

– Malin Fredriksson, Ur och Skur Storkboets förskola

”Workshopen gav mig insikter i hur jag hanterar olika situationer både privat och i arbetet. Olof är en god lyssnare och inger en trygghet som är viktig i samtalet.”

– Camilla Ranemyr, enhetschef Ystads Kommun

Workshops

Delaktighet, förståelse och förändring

Med utgångspunkt i mina egna erfarenheter av förändring hjälper jag grupper och organisationer med förändringsarbete.  Arbetet tydliggör det individuella ansvaret i förändringsarbete och ger även en överblick över gruppens dynamik.

Syftet är att öka personalens engagemang och delaktighet samt ge gruppen stöd och vägledning i dess process. Dessutom ger det personalen ett gemensamt språk kring att tala om förändringar.

Metoden inspireras av mina utbildningar i Förändringens fyra rum och som psykologisk coach via ILM.

Inspiration

Drömmar,
mod och
livsglädje

Jag vill låta er ta del av min kontinuerlig resa för att förbättra min fysiska förmåga och mitt psykiska välmående. För mig handlar min resa till stor del om modet att möta alla delar av mig själv och kunna stå för de val jag gör längst vägen.

Jag låter er följa med i min träning men framförallt tips kring hur vi kan bli bättre på att ta hand om oss själva på ett kärleksfullt sätt. Häng med till min sida: Facebook Video: Min rehabresa Intervju P4

 

Kontakt

Ring  070-416 47 12

eller maila info@olofjilken.se

Do Enjoy AB
Björkvägen 3F
27596 Sövde