Har du modet att styra ditt liv från ditt hjärta, från din sanning?

- Olof Jilkén

Har du modet att styra ditt liv från ditt hjärta, från din sanning?

- Olof Jilkén

Har du modet att styra ditt liv från ditt hjärta, från din sanning?

- Olof Jilkén

DEARMORERING

TRAUMA RELEASE & TRANSFORMATION

DEARMORERING

TRAUMA REALESE & TRANSFORMATION

VAD ÄR DEARMORERING?

VAD ÄR DEARMORERING?

Dearmorering är en metod som används för att släppa energimässiga blockeringar i kroppen och sinnet som vi har fått med oss från överväldigande eller traumatiska händelser i vårt liv. Dessa blockeringar kan även bestå i djupt rotade övertygelser i vårt undermedvetna. Genom att medvetandegöra och frigöra dessa blockeringar återvänder kroppen till sitt naturliga balanserade tillstånd. Där känner vi oss trygga, vitala och närvarande.

Jag arbetar både med grupper och med individuella sessioner och utforskar olika aspekter av läkning. Allt ifrån den mentala förståelsen av våra mönster där vi exempelvis kan djupdyka i familjedynamik och copingstrategier till att arbeta med fysisk beröring och hållande.

Dearmorering är en metod som används för att släppa energimässiga blockeringar i kroppen och sinnet som vi har fått med oss från överväldigande eller traumatiska händelser i vårt liv. Dessa blockeringar kan även bestå i djupt rotade övertygelser i vårt undermedvetna. Genom att medvetandegöra och frigöra dessa blockeringar återvänder kroppen till sitt naturliga balanserade tillstånd. Där känner vi oss trygga, vitala och närvarande.

Jag arbetar både med grupper och med individuella sessioner och utforskar olika aspekter av läkning. Allt ifrån den mentala förståelsen av våra mönster där vi exempelvis kan djupdyka i familjedynamik och copingstrategier till att arbeta med fysisk beröring och hållande.

Under en individuell session så utgår vi ifrån något som håller dig tillbaka i ditt liv idag och kommer överens om hur jag kan stödja dig i den processen. Detta kan vara allt ifrån en session med andingsövningar och fysisk beröring för att frigöra energi till att lägga upp en plan på en serie sessioner fokuserade på att läka delar (parts work) som uppstått vid fragmentering som barn. I mitt arbete är jag inspirerad av IFS (Internal Family System), skuggarbete, Inner Child healing & HCT (Heart Centered Therapy).

En enskild session är 2 h lång och kostar 1 500 kr. Känner du dig kallad till ett djupare arbete kan du boka en heldag eller 4 sessioner för 5 000 kr. Kontakta mig för mer information.

Under en individuell session så utgår vi ifrån något som håller dig tillbaka i ditt liv idag och kommer överens om hur jag kan stödja dig i den processen. Detta kan vara allt ifrån en session med andingsövningar och fysisk beröring för att frigöra energi till att lägga upp en plan på en serie sessioner fokuserad på att läka delar (parts work) som uppstått vid fragmentering som barn. I mitt arbete är jag inspirerad av IFS (Internal Family System), Inner Child healing & HCT (Heart Centered Therapy).

En enskild session är 2 h lång och kostar 1 500 kr. Känner du dig kallad till ett djupare arbete kan du boka en heldag eller 4 sessioner för 5 000 kr. Kontakta mig för mer information..

”Allt du undviker i livet kommer tillbaka, om och om igen. Tills du är villig att möta det – att se djupt in i dess sanna natur.”

- Adyashanti

”Att komma till Olof på en session känns som att komma hem, helt tryggt och med en känsla av trygghet. Samtidigt kommer en ocean av känslor där allt är tillåtet och jag inte behöver hålla tillbaka. Efteråt – total närvaro!”

”Att komma till Olof på en session känns som att komma hem, helt tryggt och med en känsla av trygghet. Samtidigt kommer en ocean av känslor där allt är tillåtet och jag inte behöver hålla tillbaka. Efteråt – total närvaro!”

”Olofs varma och kärleksfulla närvaro ihop med hans intuition gjorde att jag fick min bästa bodywork session jag haft av de 15+ jag fått hitintills”

”Olofs varma och kärleksfulla närvaro ihop med hans intuition gjorde att jag fick min bästa bodywork session jag haft av de 15+ jag fått hitintills”

”Jag fann trygghet och tröst i Olofs röst och närvaro och hans intuitiva beröring hjälpte mig att släppa taget, vara närvarande med vad som uppstod och släppa det fritt!

”Jag fann trygghet och tröst i Olofs röst och närvaro och hans intuitiva beröring hjälpte mig att släppa taget, vara närvarande med vad som uppstod och släppa det fritt!

Om mig

Om mig

Jag har under hela mitt liv varit intresserade av självförståelse men efter en klätterolycka 2011 och efterföljande skilsmässa tvingades jag att gå på djupet i min förståelse av trauma och läkning. Från en plats där alla min koncept om vad livet skulle vara tagits ifrån mig var jag tvungen att möta och känna alla mina värsta rädslor, som de flesta av oss springer från hela våra liv. Jag sökte och fann metoder för att lugna nervsystemet, förstå min egna copingmekanismer och kommunicera och hålla min rädda inre delar. Det var även där jag kom i kontakt med Dearmorering vilket hjälpte mig att inte bara släppa energimässiga blockeringar utan även skam och rädslor. Detta öppnade upp för ett större djup i mitt emotionella och spirituella liv och även till att känna och vara mer i min egen kropp. Jag fann att trots att läkning av min kropp inte var möjlig så fann jag en läkning och ett hem i mitt eget hjärta och en mening i att ge det jag fått uppleva vidare till andra människor.

Jag har under hela mitt liv varit intresserade av självförståelse men efter en klätterolycka 2011 och efterföljande skilsmässa tvingades jag att gå på djupet i min förståelse av trauma och läkning. Från en plats där alla min koncept om vad livet skulle vara tagits ifrån mig var jag tvungen att möta och känna alla mina värsta rädslor, som de flesta av oss springer från hela våra liv. Jag sökte och fann metoder för att lugna nervsystemet, förstå min egna copingmekanismer och kommunicera och hålla min rädda inre delar. Det var även där jag kom i kontakt med Dearmorering vilket hjälpte mig att inte bara släppa energimässiga blockeringar utan även skam och rädslor. Detta öppnade upp för ett större djup i mitt emotionella och spirituella liv och även till att känna och vara mer i min egen kropp. Jag fann att trots att läkning av min kropp inte var möjlig så fann jag en läkning och ett hem i mitt eget hjärta och en mening i att ge det jag fått uppleva vidare till andra människor.

Stor.beskuren

KONTAkT

Välkommen att kontakt mig om du vill boka en Dearmoreringsession eller om du har några frågor.

Med värme /Olof
Mob: 0704-164712
Mail: info@olofjilken.se

Olof Jilkén AB
Björkvägen 3f
275 96 Sövde

kONTAKT

Välkommen att kontakt mig om du vill boka en Dearmoreringsession eller om du har några frågor.

Med värme /Olof
Mob: 0704-164712
Mail: info@olofjilken.se

Olof Jilkén AB
Björkvägen 3f
275 96 Sövde

DEARMORERING

TRAUMA RELEASE & TRANSFORMATION

DEARMOURING

TRAUMA REALESE & TRANSFORMATION

Top