19 februari, 2019

43. The seasons of our lives

A friend asked me if I could write in english so here goes. As I start to listen more deeply to life I find myself more willing to stay in different kinds of energy. An analogy that I find useful is the seasons: Winter – Time for rest and rejuvenation, the hermit, contemplation Spring –… Läs mer

18 februari, 2019

42. Modern mytologi

Det du tror på skapar din verklighet. Det är lätt att tro att vi är friare och mer obundna för att vi lever i ett sekulariserat samhälle. Jag tror inte att sanningen är så lätt. Innan vi på allvar har tagit tiden att titta i djupet av oss själva är vi bundna av moderna myter… Läs mer

17 februari, 2019

41. Drama och relationer del 2 – Wheel of consent

Anledningen till att vi hamnar i Karpmans dramatriangel är som sagt för att undvika vissa känslor. Då hamnar vi i positionen offer/förövare eller hjälpare. En modell som jag tycker ytterligare nyanserar detta är ”Wheel of consent” eftersom den pekar på skuggsidan som vi spelar ut. Skuggsidan är ofta en omedveten del av oss själva som… Läs mer

16 februari, 2019

40. Trauma och spiritualitet

Inom traumafältet talas det om hur många efter trauma blir rädd för rädslan och även för känslopenduleringar dvs att ibland mår vi bra och ibland mår vi dåligt. Jag känner igen det väldigt mycket från min egen traumaprocess. Min upplevelse var att efter min klätterolycka så var hela mitt system i chock. Nervsystemet behövde enorma… Läs mer

15 februari, 2019

39. Drama och relationer

En modell som jag tycker ger en god bild på vad som händer i relationer när ”the shit hits the fan” är Karpmans dramatringel, se nedan: Det är när vi blir triggade och börjar försvar vår position. Alltid när vi försvarar vår position tar vi någon av de tre rollerna Offer/Förövare/Hjälpare. Här kan vi rolla… Läs mer