31 augusti, 2018

21. But why?

När Jaget avslöjas som en illusion imploderar hela systemet. Jaget som jag ser det är en konstruktion för att trygga sinnet. Jaget är ackumuleringen av mitt förflutna och projiceringen av det förflutna in i framtiden som syftar till att invagga mig i en känsla av trygghet genom igenkänning. Eftersom det förflutna endast lever i mitt… Läs mer