9 augusti, 2018

4. Uppvaknandet

Jag opererades nio timmar den natten. Ett stag sattes mellan kotan L2 och L4 i min ländrygg då splittret från ländkota 3 avlägsnat och den inte finns mer. Spikar sattes i mina hälar eftersom de i princip var pulveriserade och något behövdes för att bygga en skelettstruktur kring. Jag har luddiga minnen från tiden innan… Läs mer