11 september, 2018

28. Enkla sätt att nå till ett lyckligt liv

DET FINNS INGA!! Alla enkla knep är lögner. Eller som Farbror Barbro säger ”Det finns inga genvägar till den perfekta anläggningen” eller Krishnamurti ”Alla ideologier förefaller mig totalt idiotiska. Det viktiga är inte en livsfilosofi utan att iaktta vad som verkligen sker i vårt dagliga liv, såväl inom oss som utom oss”. Världen runtomkring oss… Läs mer