17 februari, 2019

41. Drama och relationer del 2 – Wheel of consent

Anledningen till att vi hamnar i Karpmans dramatriangel är som sagt för att undvika vissa känslor. Då hamnar vi i positionen offer/förövare eller hjälpare. En modell som jag tycker ytterligare nyanserar detta är ”Wheel of consent” eftersom den pekar på skuggsidan som vi spelar ut. Skuggsidan är ofta en omedveten del av oss själva som… Läs mer