16 augusti, 2018

10. Att samla skärvorna till ett liv

Trots att jag hade benhård fokus på min rehabilitering och att försöka återfå så mycket funktion som möjligt var det en parallell resa med att få arbete som nöjesarrangör att fungera. Det var sällan det var möjligt att ta sin in i loger och scenutrymmen med rullstol så så fort det gick fick jag börja… Läs mer